ប្រធានសហគមន៍ជីផាត ៖ ភ្ញៀវក្នុងស្រុកមានទំនោរទៅទស្សនាតំបន់ធម្មជាតិច្រើនជាងឆ្នាំមុន

សហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ជីផាត ជាសហគមន៍ចំណាស់មួយ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងតែពីឆ្នាំ២០០៧ នៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុង

សហគមន៍ជីផាត ជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាសហគមន៍ចំនួន ៦៤០គ្រួសារ

កោះកុង ៖ សហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ជីផាត ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកោះកុង គឺជាសហគមន៍ដ៏ចំណាស់មួយ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០០៧មកម្ល៉េះ ហើយក្រោយពីបានបង្កើត…