ជំរឿនលើកទី២ ៖ សត្វត្មាតចំនួន ១៣១ក្បាលត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងតំបន់អភិរក្សចំនួន៣ របស់កម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ តាមលទ្ធផលជំរឿនសត្វត្មាតដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅបានបង្ហាញថា បច្ចុប្បន្ននេះ មានសត្វត្មាតចំនួន ១៣១ ក្បាល ត្រូវបានកត់ត្រា…

ជំរឿនកសិកម្មក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសានេះ

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ថ្មីៗនេះបានផ្ញើសារអំពាវនាវ ស្ដីពីការធ្វើជំរឿនកសិកម្មនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលជាជំរឿនកសិកម្…