ទំនេរពីការសិក្សា កញ្ញា ហួន ស៊ីវយីង មកលក់ជ្រក់ជើងមាន់ដើម្បីរកចំណូលជួយគ្រួសារ

ភ្នំពេញ ៖ ជ្រក់ជើងមាន់ គឺជាអាហារកែច្នៃមួយប្រភេទដែលប្រជាជន ពិសេសយុវវ័យនិយមទទួលទាន ដោយសារតែជ្រក់ជើងមាន់មានរសជាតិឆ្ងាញ់បែបជូរ និងហឹរ…