តម្លៃសាំងឡើងថ្លៃខ្លាំងមិនធ្លាប់មាននៅអាមេរិក ខណៈអតិផរណាកើនឡើងខ្ពស់បំផុតនៅអាល្លឺម៉ង់

ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីពីសំណាក់លោកខាងលិច មិនត្រឹមតែកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពនៃវិស័យថាមពលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏កំពុងបង្កជាផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល…

AMS ECONOMY
@amseconomy