ខណ្ឌចំនួន ៥ ប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញមានតម្លៃដីខ្ពស់ជាងគេ

ភ្នំពេញ គឺជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសប្រចាំប្រទេស ហើយក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដ៏សកម្មដែលមានភាពទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគច្រើនជាងគេដើម្បីបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគទៅលើ…

តម្លៃលំនៅដ្ឋានឯកជននៅក្រុងហុងកុងបន្តកើនឡើងថ្លៃក្នុងរយៈពេល៥ខែជាប់គ្នា

តាមរយៈទិន្នន័យជាផ្លូវការមួយដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃចន្ទម្សិលមិញនេះបានបង្ហាញថា តម្លៃលំនៅដ្ឋានឯកជននៅក្នុងទីក្រុងគឺនៅតែមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ពោលគឺរយៈពេល 5ខែជាប់គ្នានៅដើមឆ្នាំ2021នេះមានកំណើនរហូត…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy