តំណាប់ផ្លែឈើកែច្នៃថ្មីរបស់ខ្មែរ កំពុងតម្រូវចិត្តអតិថិជនទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស

តំណាប់ផ្លែឈើ ឬគេនិយមហៅថា Jam ជាប្រភេទអាហារកែច្នៃមួយប្រភេទដែលមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្ត និងនិយមបរិភោគជាមួយនឹងនំប៉័ងដើម្បីបង្កើនរសជាតិ ដោយសារវាមាន…