កំណើន​ប្រជាសាស្ត្រ​នៅប៉ែក​ខាងកើត​ភ្នំពេញរំពឹង​កើនឡើង​ខ្ពស់ក្រោយ​ស្ពាន​តភ្ជាប់​ពីភ្នំពេញ​ទៅអរិយក្សត្រ

ភ្នំពេញ ៖ តាមពិតទៅតំបន់ត្រើយខាងកើតទន្លេមេគង្គមិនឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្មាននោះទេ តែឧបសគ្គនៃការអភិវឌ្ឍតំបន់ប៉ែកខាងកើតមានភាពយឺតយ៉ាវជាងខាងលិច…