ធនាគារកណ្តាលអាម៉េរិកសម្រេចរក្សាអត្រាការប្រាក់នៅដដែល ដោយសារសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងល្អជាងការរំពឹងទុក

បរទេស៖ យោងតាមប្រភពព័ត៌មានពី BBC បានរាយការណ៍ថា ធនាគារកណ្តាលអាមេរិកនឹងរក្សាអត្រាការប្រាក់នាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួននៅដដែល