ឥណ្ឌាដំណើរការសេវាកម្មតាក់ស៊ីតាមផ្លូវទឹកលើកដំបូងជាមួយការទទួលបានលទ្ធផលប្រសើរ

ឥណ្ឌា ៖ ប្រទេសឥណ្ឌាទើបតែបានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនូវសេវាកម្មធ្វើដំណើរបែបតាក់ស៊ីតាមផ្លូវទឹកជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានី Mumbai ដែលអាចតភ្ជាប់…

គួរឲ្យស្ងើចសរសើរ Start-up មួយនេះច្នៃដំបូលអគារនានាទប់ទល់នឹងបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

បញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគឺជាកង្វល់ដ៏ធំមួយសម្រាប់ពិភពលោក ប៉ុន្តែមានអ្នកជំនាញជាច្រើនណាស់ដែលមានសុទិដ្ឋិនិយមថាការរួបរួមគ្នាសហការគ្នានឹងអាចជួយឲ្យយើងប្រយុទ្ធ

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy