សម្តេចធិបតី ៖ ទោះបីពិភពលោកជួបវិបត្តិបញ្ហាថាមពល តែកម្ពុជានៅតែមានលទ្ធភាពរក្សាលំនឹងតម្លៃជូនប្រជាពលរដ្ឋ

ទោះបីពិភពលោកជួបវិបត្តិថាមពល ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែមានលទ្ធភាពរក្សាលំនឹងតម្លៃអគ្គិសនីជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលនេះជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ប្រទេសជាច្រើនកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាថាមពលដើម្បីទប់ស្កាត់ទៅនឹងវិបត្តិពិភពលោក

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី Weforum បានរាយការណ៍ថា បញ្ហាប្រឈមផ្នែកថាមពលដែលកើតឡើងពីសង្រ្គាមរុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែនភាគច្រើនបានកើតឡើង…