បញ្ហាសន្តិសុខទឹកស្អាតជាកត្តាប៉ះពាល់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

បរទេស ៖ យោងតាមប្រភពពី Eco-Business បានបង្ហាញថា សកម្មភាពរបស់មនុស្សពីការបំផ្លាញព្រៃឈើ ការប្រើប្រាស់ហ្គាស ប្រេង និងធ្យូងថ្ម បាន និងកំពុងប៉ះពាល់ដល់ការធ្លាក់ភ្លៀង…

ទឹក ​គឺជា​បញ្ហា​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ដែលពិភពលោកមិនគួរមើលរំលង

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពពី Weforum បានរាយការណ៍ថា កង្វះទឹកគឺជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយដោយសារមានតែ ១ ភាគរយនៃទឹកលើផ្ទៃផែនដីប៉ុណ្ណោះដែលអាចទទួលទានបាន…