ពានរង្វាន់ពិភពលោកដែលកម្ពុជាទទួលបាន ជារង្វាន់ដ៏ធំឆ្លើយតបនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង​របស់​កម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ជាទូទៅ សម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍ជាសកលបានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ១៩ យ៉ាងដំណំអស់រយៈពេល២ឆ្នាំ ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបណ្តាប្រទេសមួយ…

ប្រធានសមាគមសណ្ឋាគាររំពឹងខ្ពស់លើការងើបឡើងវិញនៃវិស័យសណ្ឋាគារ តាមរយៈ SEA Game 

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកីឡា SEA Game លើកទី៣២ និងជាលើកទីដំបូងរបស់កម្ពុជា ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខនេះ ដោយកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយ…