សម្ដេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត ៖ ដីមិនប្រើប្រាស់ក្រោម៥ហិកតា នឹងត្រូវទទួលបានការលើកលែងពន្ធ

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានបញ្ជាក់ថា ចាប់ពីដើមឆ្នាំ២០២៥ទៅ ដីមិនប្រើប្រាស់ទំហំក្រោម៥ហិកតា នឹងត្រូវទទួលបានការលើកលែងពន្ធ។