អ្នកជំនាញនៅតែមានសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករហូតដល់ឆ្នាំ២០៥០

បើទោះបីជាពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិផ្ទួនៗជាប់គ្នារហូតធ្វើឲ្យស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចមានភាពរង្គោះរង្គើរខ្លាំងក្តីប៉ុន្តែបើយើងបានឃើញរបាយការណ៍ព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចសកល…

ងាយៗ ! ទីក្រុងមួយនៅហូឡង់ ប្រើប្រាស់ពពុះទឹកដើម្បីសម្អាតកាកសំណល់ចេញពីទន្លេ

បញ្ហាកាកសំណល់នៅតាមទន្លេ និងសមុទ្រ គឺជាក្តីកង្វល់ដ៏ធំរបស់ក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថាន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ហើយបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវមួយដោយ The New Plastic…