ស្វែងយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែល-ប៉ាឡេស្ទីន

បរទេស៖ យោងតាមប្រភពពី CFR បានរាយករណ៍ថា កាលពីដើមខែតុលាកន្លងទៅនេះ សង្រ្គាមរវាងអ៊ីស្រាអែល និងក្រុមហាម៉ាស់បានផ្ទុះឡើង