មន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម ចុះវាយតម្លៃបញ្ចប់សុពលភាពការងារសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្រោចស្រពតាមបណ្តាសហគមន៍កសិកម្ម

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ អញ្ជើញពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ បញ្ចប់សុពលភាពនៅក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន៤ ដែលការចុះត្រួតពិនិត្យនេះ គឺដើម្បីប្រគល់និងទទួលការងារលទ្ធកម្មនៃការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័នស្រោចស្រពបន្លែ