វិចិត្រសាលខេត្តបាត់ដំបងដាក់បង្ហាញរូបភាពប្រវត្តិ​សាស្ត្រនៅកម្ពុជាដើម្បីផ្សះផ្សារ និងកសាង​សន្តិភាព​សម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ​

បាត់ដំបង ៖ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិខ្សាច់ពោយ សង្កាត់វត្តគរ ក្រុងបាត់ដំបង នៃខេត្តបាត់ដំបង វិចិត្រសាលមួយដែលមាន ឈ្មោះថា « វិចិត្រសាលពិរព័ណ៌សន្តិភាពកម្ពុជា»…