សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកបង្កើនលទ្ធភាពវិនិយោគក្នុងស្រុកជៀសវាងយកទៅបរទេស

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃ9 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 ក្នុងឱកាសអញ្ជើញចុះពិនិត្យពីវឌ្ឍនភាពនៃដំណើរការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញ_អន្តរជាតិ