អតិថិជនវិនិយោគ​ដីឡូត៍ ​និ​ងលំនៅឋាន​នៅតំបន់​ផ្លូវ៥១​មានភាព​ឆ្លាត​វៃជាង​មុន​

ភ្នំពេញញ ៖ ការវិនិយោគដីធ្លី និងផ្ទះសំបែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តមានសកម្មភាពបើទោះបីជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណជាង២00ឆ្នាំមកនេះ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច…