ស្វែងយល់ពី វ៉ានីឡា ដែលជាដំណាំគ្រឿងទេសមានតម្លៃថ្លៃលំដាប់ទី២លើពិភពលោក

វ៉ានីឡា ជារុក្ខជាតិដ៏មានតម្លៃមួយនៅលើពិភពលោក ដោយវាឈរនៅលំដាប់ទី២ ជារុក្ខជាតិគ្រឿងទេសដែលថ្លៃបំផុតបន្ទាប់ពីសសៃផ្កា Saffron។ វ៉ានីឡា មានដើមកំណើតមក…

អ្នកជំនាញរំពឹងរកចំណូលបាន ៥ ០០០ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ ចេញពីការដាំវ៉ានីឡាសាកល្បង

សៀមរាប ៖ វ៉ានីឡា គឺជារុក្ខជាតិមួយប្រភេទដែលស្ថិតក្នុងអម្បូរកេសរកូល ព្រមទាំងជារុក្ខជាតិដែលមានតម្រូវការខ្លាំង។ វ៉ានីឡា ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យម្ហូបអាហារ…