ស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេសសំខាន់ៗក្នុងការដាំសាវម៉ាវដែលកសិករគួរតែដឹង

សាវម៉ាវ ជាប្រភេទដំណាំហូបផ្លែមួយប្រភេទដែលមនុស្សភាគច្រើននិយមចូលចិត្តទទួលទានដោយសារតែវាមានរសជាតិផ្អែមលាយជូរបន្តិច សម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃ និងវីតាមីន…