ជនជាតិជប៉ុនម្នាក់បានបង្កើត​​​​ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន ជួយដល់អាជីវកម្មក្រៅប្រព័ន្ធនៅតាមជនបទ

នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាល ឬទីជនបទ អាជីវកម្មក្រៅប្រព័ន្ធដែលគេឧស្សាហ៍ឃើញមានច្រើនជាងគេ គឺអាជីវកម្មលក់ចាប់ហួយ។ អាជីវកម្មប្រភេទនេះ មានលក់នូវផលិតផលចម្រុះ ដែលប្រជាជនក្នុងតំបន់ នោះអាចរកទិញស្ទើរតែគ្រប់មុខទំនិញតែម្ដង…