១៥ថ្ងៃដំបូងនៃខែកុម្ភៈ កម្ពុជាទាក់ទាញគម្រោងវិនិយោគចំនួន ២២ មានទុនជាង ៤៤៤លានដុល្លារអាម៉េរិក

១៥ថ្ងៃដំបូងនៃខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ កម្ពុជាទទួលបានគម្រោងវិនិយោគចំនួន២២ គម្រោង ដែលមានទុនវិនិយោគជាង ៤៤៤ លានដុល្លារអាម៉េរិក

ខែមករា កម្ពុជាទទួលបានគម្រោងវិនិយោគ៣២ មានទុនវិនិយោគជាង១៨៧លានដុល្លារអាម៉េរិក

នៅខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ទទួលបានគម្រោងវិនិយោគចំនួន៣២ ដែលមានទុនវិនិយោគសរុបជាង ១៨៧ លានដុល្លារអាម៉េរិក

ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជាអនុម័តគម្រោងបង្កើតរោងចក្រក្នុងទឹកប្រាក់ជាង ២០០​លានដុល្លារ

ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងបង្កើតរោងចក្រចំនួន ១៥ គម្រោង ដែលគិតជាទឹកប្រាក់សរុបមានចំនួន ២៤៧លានដុល្លារអាម៉េរិក និងបង្កើតការងារបាន ប្រមាណ ១៦០០០កន្លែង…

រយៈពេល ២ សប្តាហ៍ខែធ្នូ CDC អនុម័តគម្រោងវិនិយោគចំនួន ១៥ មានទុនសរុបជាង២៤៧លានដុល្លារ

២សប្តាហ៍នៃខែធ្នូ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាបានសម្រេចចេញវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីគម្រោងវិនិយោគចំនួន ១៥ ដែលមានទុន​វិនិយោគ​ប្រមាណជាង ២៤៧លានដុល្លារ

កម្ពុជា ស្នើក្រសួងផែនការ-វិនិយោគវៀតណាម កៀរគរវិនិយោគិនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជា ដើម្បីផលិតនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារតំបន់ និងសកល

កម្ពុជា​បានសំណូមពរភាគីវៀតណាមរួមគ្នាក្នុងការជំរុញការវិនិយោគបង្កើតខ្សែច្រវាក់តម្លៃក្នុងតំបន់ នៃប្រទេសទាំងពីររួមទាំងប្រទេសឡាវផងដែរ

ដំណឹង​ល្អ!​ កម្ពុជា​ទទួលបានគម្រោងវិនិយោគថ្មី​ចំនួន​១៣ ​មានទឹកប្រាក់សរុប ​៤២៥​​លានុដល្លារ​

ក្រោយ​បង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានប៉ុន្មានថ្ងៃ​ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជាបាន​អនុម័ត​គម្រោ​ងវិនិយោគ​ថ្មីចំនួន១៣ និងមានទឹកប្រាក់ជាង៤២៥​លាន