ប៉ារីស កែប្រែដី៧ហិកតាជាភូមិកីឡាឆ្លាតវ៉ៃសម្រាប់ស្វាគមន៍ព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកឆ្នាំ២០២៤

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិក និងប៉ារ៉ាអូឡាំពិកឆ្នាំ២០២៤ ដែលនឹងត្រូវប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកំពុងធ្វើឲ្យ
រដ្ឋាភិបាលប្រញាប់ប្រញាល់យ៉ាងខ្លាំង…

ដំណោះស្រាយឆ្លាតវៃ ដែលប្រជាជនអាចធ្វើបាននៅចំពោះមុខនៃការឡើងថ្លៃប្រេង

ភ្នំពេញ ៖ ការកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៃតម្លៃប្រេងនៅលើទីផ្សារពិភពលោក ហាក់បានសង្រ្គប់សេដ្ឋកិច្ចប្រជាជន ក៏ដូចជាម្ចាស់អាជីវកម្មមួយចំនួន ដែលមិនទាន់នឹងបានងើបឡើងស្រួលបួលពី…

AMS ECONOMY
@amseconomy