គម្រោងអចលនទ្រព្យតូចៗនៅកំពង់ចាម កំពុងកម្រើកឡើងវិញ ខណៈគម្រោងធំៗត្រូវការពេលបន្តិចទៀត

កំពង់ចាម ៖ កំពង់ចាមជាខេត្តមួយស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីរាជធានីភ្នំពេញ ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យនៅខេត្តកំពង់ចាមហាក់នៅមានកម្រិតនៅឡើយ ដោយបច្ចុប្បន្ននេះ កំពង់ចាមទទួលបានតែ…

អ្នកជំនាញ ៖ បញ្ហាកូវីដនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន នៅមិនទាន់អាចធ្វើឱ្យទីផ្សារអចលនទ្រព្យជាប់គាំងនោះទេ

បើទោះជាវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដនៅបន្តអូសបន្លាយរាតត្បាតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយ ប៉ុន្តែសម្រាប់ទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅតែបន្តមានសកម្មភាព ពោលគឺមិនទាន់ឈានដល់ចំណុចជាប់គាំង