អតិថិជនវិនិយោគ​ដីឡូត៍ ​និ​ងលំនៅឋាន​នៅតំបន់​ផ្លូវ៥១​មានភាព​ឆ្លាត​វៃជាង​មុន​

ភ្នំពេញញ ៖ ការវិនិយោគដីធ្លី និងផ្ទះសំបែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តមានសកម្មភាពបើទោះបីជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណជាង២00ឆ្នាំមកនេះ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច…

សកម្មភាព​វិនិយោគ​ និងតម្លៃដីធ្លីនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ​៥១​ ចាប់ផ្តើមហក់ឡើងវិញ

ភ្នំពេញ ៖ ខុសប្លែកកាលពីប្រមាណ២ឆ្នាំមុន ដែលសេដ្ឋកិច្ចជាសកលជួបវិបត្តិដោយសារតែបញ្ហាជំងឺកូវីដ-១៩ ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់គ្រប់វិស័យ រួមទាំងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាផងដែរនោះ…