ផ្លូវ៣ខ្សែ ប៉ែក​និរតីនៃប្រទេស​ នឹងជំរុញ​សក្ដានុពល​ក្នុង​ខេត្ត​ចំនួន​២​នៅតំបន់​សមុទ្រ​

ផ្លូវ​សំខាន់ៗ​ចំនួន​៣ខ្សែ​ តភ្ជាប់ទៅកាន់​តំបន់​សមុទ្រ​ នឹង​ជំរុញ​សក្ដានុពល វិនិយោគ ហាង​ឆេង​ដីធ្លី និង​ទេសចរ​បន្ថែម​នៅ​ខេត្ត​ចំនួន​២​

ខេត្ត​ចំនួន​៣ នៅប៉ែក​ខាងលិច រំពឹងមានសក្ដានុពល​ទាក់ទាញការ​វិនិយោគ​បន្ថែមទៀត​

តំបន់​ខាងលិចក្រុង​ភ្នំពេញ រួមមានខេត្តកំពង់ស្ពឺ ព្រះសីហនុ និងខេត្តកោះកុង កំពុ​ងតែទទួលបាននូវ​សក្ដានុពល​ក្នុងកា​រទាក់ទាញ​ការ​វិនិយោគ​​