លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ៖ ទិន្នន័យមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការលើកកម្ពស់បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ

ភ្នំពេញ ៖ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនក្រេឌីត ប្យួរ៉ូ (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី បានមានប្រសាសន៍ថា នៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ទិន្នន័យមានសក្តានុពល និងភាពចាំបាច់យ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើក…

Zoom នឹងចំណាយលុយ ១៥ពាន់លានដុល្លារទិញយក Five9 ជំនាញខាងរក្សាទិន្នន័យ

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ល្បីល្បាញ Zoom នឹងចំណាយលុយប្រមាណ១៥ពាន់លានដុល្លារទិញយក Five9 ដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ទិន្នន័យ…..

AMS ECONOMY
@amseconomy