៣ ប្រទេស នៅអឺរ៉ុប មានបំណុលសរុបចំនួន ៣២ ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំនេះ

បរទេស៖ យោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីរ៉យទ័របានរាយការណ៍ថា បណ្តាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតមានបំណុលសរុបចំនួន ៣២ ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំនេះ ដែលច្រើនជាង ៣ដង…

ទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងប្រឈមមុខនឹងកំដៅខ្លាំងដល់ ៤៦​ អង្សាសេ

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី NBC News បានរាយការណ៍ថា ប្រជាជននៅប៉ែកអឺរ៉ុប ជាពិសេសនៅភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបនេះកំពុងទទួលរងនូវផលលំបាក…