ការលើកលែងយកពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះអ្នកទិញផ្ទះក្រោម៧ម៉ឺនដុល្លារនឹងជំរុញចរន្តទិញលក់បន្ថែម

ភ្នំពេញ ៖ ដើម្បីសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានតម្រូវការលំនៅឋានសម្រាប់ស្នាក់នៅ រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះអ្នកទិញផ្ទះក្រោមតម្លៃ៧ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិករហូត…

ត្រឹមរយៈពេល២ខែ ចំណូលពីពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិអចលនទ្រព្យបានជិត ៣៨លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រមូលចំណូលពីពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិអចលនទ្រព្យបានប្រមាណ ៣៧,៩៣ លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល ២ ដើមឆ្នាំ២០២២ ខណៈកំណើននៃប្រមូលពន្ធ…