ស្រូវសាលីនៅទឹកដីវាល់ខ្សាច់ដ៏ល្វឹងល្វើយនឹងអាចផ្លាស់ប្តូរវិស័យស្បៀងអាហារពិភពលោក

ស្រូវសាលី គឺជាគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសកលធំជាងគេបំផុតទីពីររបស់ពិភពលោកដោយគិតទៅលើទាំងផ្ទៃដីនៃការដាំដុះគ្រាប់ធញ្ញជាតិ ក៏ដូចជាបរិមាណនៃ…

ទីក្រុងវាលខ្សាច់នៅរដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ក្លាយខ្លួនជាទីក្រុងប្រកបដោយនិរន្តរភាព

រដ្ឋ Arizona នៃសហរដ្ឋអាមេរិក បើទោះជាមានតំបន់មួយចំនួនទទួលរងនូវអាកាសធាតុក្ដៅខ្លាំង និងត្រជាក់រយៈពេលខ្លីជារៀងរាល់ឆ្នាំ ប៉ុន្តែប្រជាជនក្នុងតំបន់តែងនិយមធ្វើដំណាំកសិកម្ម…