គួរសិក្សាចំណុចទាំង ២ នេះសិន មុនសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់កម្ចី

កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺជាប្រភពទុនដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់ជាទុនក្នុងការបង្កើនចំណូល ឬបង្កើតអាជីវកម្ម

គួរសិក្សាពីដើមចមនៃបញ្ហារំហូរសាច់ប្រាក់ដើម្បីឈានដល់ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម

ភ្នំពេញ ៖ ការគ្រប់គ្រងរំហូរសាច់ប្រាក់ក្នុងអាជីវកម្មគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ប្រៀបដូចជាចរន្តឈាមនៃអាជីវកម្មទាំងមូលអ៊ីចឹងដែរ ប្រសិនបើវាមានសញ្ញាវិជ្ជមាន…

រាជរដ្ឋាភិបាលកំពុង​ជំរុញ​ការសិក្សា​ផ្លូវ​រថភ្លើង​ល្បឿនលឿន​ពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុ និងពី​ភ្នំពេញទៅ​ប៉ោយ​ប៉ែត

ភ្នំពេញ ៖ នៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី កាលពីថ្ងៃសុក្រទី ១៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៣ សប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជំរុញ និងពន្លឿនការសិក្សា…