រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ណែនាំឱ្យពិនិត្យតម្លៃធ្វើលិខិតឆ្លងដែន ខណៈកម្ពុជាមាន​តម្លៃជាង១០០ដុល្លារ

រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ណែនាំឱ្យពិនិត្យតម្លៃធ្វើលិខិតឆ្លងដែន ខណៈកម្ពុជាមាន​តម្លៃជាង១១០ដុល្លារ ដែលអាចខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន សម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំង ខណៈវ៉ាក់សាំង១.៥លានដូសនឹងមកដល់ឆាប់ៗ

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំង