ក្រុមហ៊ុនមួយគ្រោងវិនិយោគ១០០លានដុល្លារលើវិស័យទឹកស្អាតនៅកម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុនចិនមួយមានគម្រោងមកវិនិយោគលើវិស័យទឹកស្អាតនៅកម្ពុជា ហើយគ្រោងចំណាយទុន​ពី៩០លានដល់១០០លានដុល្លារអាម៉េរិក។

កម្ពុជាអំពាវនាវឱ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាសាកលក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

ក្នុងសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រី OECD ប្រទេសកម្ពុជាបានអំពាវនាវឱ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាសាកលក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ។

គម្រោងពង្រីកសមត្ថភាពប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតខេត្តស្វាយរៀងតម្លៃជាង៣០លានដុល្លារ បើកការដ្ឋានសាងសង់ហើយ

គម្រោងពង្រីកសមត្ថភាពប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតខេត្តស្វាយរៀងតម្លៃជាង៣០លានដុល្លារ បានបើកការដ្ឋានសាងសង់ហើយ គ្រោងនឹងបញ្ចប់នាពេលខាងមុខនេះ

កម្ពុជា និងតំបន់ឈូងសមុទ្រពិសេស ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍និងតំបន់ឈូងសមុទ្រពិសេសចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច

កម្ពុជា និងជប៉ុន នឹងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៃប្រទេសទាំងពីរ

សមាគមជប៉ុន-កម្ពុជា បានប្តេជ្ញាលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងធុរកិច្ច និងកិច្ចសហការ SME រវាងប្រទេស ជប៉ុន និងកម្ពុជា ឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅមួយកម្រិតទៀត

កម្ពុជា មានរោងចក្រកម្មន្តសាលជាង ២ពាន់ ដែលមានទុនវិនិយោគជាង ១៧ប៊ីលានដុល្លារអាម៉េរិក

ប្រទេសកម្ពុជា មានរោងចក្រដំណើរការសរុបមានចំនួន ២ ០៨៩ រោងចក្រ (ប្រភេទរោងចក្រតាមផ្នែកកម្មន្តសាល) និងមានកំលាំងពលកម្មសរុបចំនួន ១ ០៣៤ ៩៤៧ នាក់