កាំប្រម៉ាសមុទ្រ ជាសត្វដែលសម្បូរបំផុតនៅក្នុងសមុទ្រ ប៉ុន្តែបែរជាមានតម្លៃថ្លៃកប់ពពក

សត្វកាំប្រម៉ាសមុទ្រ ឬហៅថា Sea Urchin ត្រូវបានគេយកមកច្នៃជាប្រភេទអាហារសមុទ្រដ៏មានរសជាតិ និងប្រជាប្រិយភាពអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយរបស់អឺរ៉ុប ជាពិសេសនៅ…

ពូជឪឡឹកខ្មៅជប៉ុនឆ្ងាញ់ខ្លាំង តម្លៃថ្លៃបំផុតលើលោករហូតដល់ទៅជាង ៤៥០០ដុល្លារក្នុងមួយផ្លែ

អាចជាព័ត៌មានមួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ខណៈដែលផ្លែឪឡឹកជប៉ុនមួយផ្លែមានតម្លៃថ្លៃបំផុតលើពិភពលោក ដែលអាចលក់បានចាប់ពីចន្លោះ ៤ ៥០០ ដុល្លាររហូតដល់ ១ម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់មួយ

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy