កម្ពុជាជំរុញការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយ និងក្របខណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិឌីជីថលូបនីយកម្មក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង

ភ្នំពេញ ៖ គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថល និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា និងសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា បានសហការរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “តួនាទីនៃវិស័យធានារ៉ាប់រង និងបច្ចេកវិទ្យា…

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមានប្រភពចំណូលចំនួនពីរដើម្បីធ្វើសំណងជូនអតិថិជន

ភ្នំពេញ ៖ បច្ចុប្បន្ននេះ នៅតែមានចម្ងល់មួយចំនួនលើកឡើងថា ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមានប្រភពចំណូលពីណាខ្លះដើម្បីធ្វើសំណងជូនអតិថិជន បើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគ្រាន់តែទទួលបង់ប្រាក់ពី…

សេវាធានារ៉ាប់រងឥណទានប្រៀបបានសំណាញ់សុវត្តិភាពហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធានាលទ្ធភាពទូទាត់ឥណទាន

សេវាធានារ៉ាប់រងឥណទានបានផ្តល់នូវសំណាញ់ សុវត្តិភាពហិរញ្ញវត្ថុ ដែលនឹងធានាពីលទ្ធភាពទូទាត់សងបំណុល។ នេះជាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ។

«សេវាប៊េងកាសួរេន» កំពុងផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់សាធារណជនក្នុងការទទួលបានសេវាធានារ៉ាប់រង

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យធនាគារចំនួន ២២ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ៤ ផ្តល់សេវា ប៊េងកាសួរេន តាមរយៈម៉ូលឌែលណែនាំអតិថិជន តាមរយៈម៉ូលឌែលភ្នាក់ងារ

លោក យក់ ចំរើនឫទ្ធិ បង្ហាញពីវិធីរកប្រាក់ចំណេញបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង

ស្របទៅនឹងកំណើននៃចំនួនក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន លោក យក់ ចំរើនឫទ្ធិ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់ Forte បានបង្ហើបពីរបៀបនៃការរកប្រាក់ចំណេញ

ស្វែងយល់ពីប្រភេទនៃសេវាធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជា

សេវាធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានដំណើរការយ៉ាងរលូនក្រោមដំណើរប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន និងវិស័យឯកជនសរុបចំនួន៣៣ និងមានបែងចែក

ស្វែងយល់ ៖ ប្រវត្តិវិស័យធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជា

វិស័យធានារ៉ាប់រង គឺជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារដ៏ធំមួយក្នុងពិភពលោក និងមានប្រវត្តិច្រើនសតវត្សរ៍មកហើយ។ ដោយឡែកនៅកម្ពុជា វិស័យនេះទើបតែមាន

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy