ប្រធាន CVEA ៖ វិបត្តិ​អចលនទ្រព្យកើតឡើងដោយសារការផ្គត់ផ្គង់លើសពីតម្រូវការ

ភ្នំពេញ ៖ វិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ជាពិសេសក្នុងឆ្នាំ២០២៣តែម្ដង ត្រូវបានមើលឃើញថា កំពុងជួបវិបត្តិហើយវិបត្តិ…

អ្នកជំនាញនិយាយពីបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗទាំង ៧ ដែលក្រុមហ៊ុនធំៗកំពុងជួបប្រទះនៅឆ្នាំ២០២៣

ភ្នំពេញ ៖ តាមរយៈការស្រាវជ្រាវនៅអត្ថបទជាច្រើនទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងនៅក្នុងសកលលោក លោក សាន្ត ចន្ទកុម្ភៈ នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Apollo Investment & Consulting Co., Ltd…

ពិភពលោកអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ធំមួយទៀតក្រៅតែពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ

វិបត្តិកូវីដ បានធ្វើឲ្យពិភពលោកទទួលរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដោយក្នុងនោះមិនថាចំពោះប្រទេសអភិវឌ្ឍ និងរីកចម្រើនប៉ុណ្ណានោះទេ បូករួមទាំងអាមេរិក និងចិនផងដែរ បើទោះជា…

ការព្យាករណ៍ ៖ ឆ្នាំ២០២២នេះ សហគ្រិនជាស្ត្រីមួយចំនួននៅតែបន្តជួបបញ្ហាប្រឈម

ភ្នំពេញ ៖ បណ្តាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងវិស័យឯកជន រួមទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផងដែរនោះ បានធ្វើការព្យាករថា នៅក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ សហគ្រិនដែលជាស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចបន្តជួបបញ្ហាដដែល…