ចំណុចសំខាន់ៗដែលអ្នកដាំដំណាំជុំវិញផ្ទះគួរយល់ដឹង

ការដាំដំណាំជុំវិញផ្ទះ ជាទម្លាប់ល្អមួយដែលបងប្អូនយើងគួរតែអនុវត្ត ហើយដើម្បីដាំឱ្យបានផលល្អ អ្នកដាំទាំងឡាយគួរយល់ដឹងពីចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនសិន

ម្ចាស់ចំការមួយរូបប្រាប់ពីបច្ចេកទេសងាយៗក្នុងការសម្គាល់ទុរេនខ្មែរ

ទុរេន គឺជាផ្លែឈើមួយប្រភេទដែលមានរសជាតិផ្អែម ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ យ៉ាងពិសេស និងមានតម្លៃថ្លៃ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រភេទផ្លៃឈើដទៃទៀត និងជាប្រភេទដំណាំដែលត្រូវការលក្ខខណ្ឌអាកាស…

យល់ដឹងពីប្រវត្តិសង្ខេបនៃវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ គឺមានន័យថាជាការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដូចជាការផ្តល់ឥណទាន និងទទួលប្រាក់បញ្ញើចំពោះគ្រួសារក្រីក្រ គ្រួសារមានចំណូលតិច និងសហគ្រាសធុនតូច។

យល់ដឹង ៖ គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិទាំង៤ នៃការទិញលំនៅឋានដោយប្រើសាច់ប្រាក់ដុល

ការទិញលំនៅឋាននៅពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបាន និងកំពុងទទួលការលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ ជាពិសេសវិស័យធនាគារឯកជនដោយការផ្តល់កម្ចីសម្រាប់ទិញ