រាជរដ្ឋាភិបាលគ្រោងវិភាជន៍ថវិការហូតប្រមាណ ១,៥៥៧ លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានបង្កើនខ្ទង់ចំណាយវិភាជន៍ថវិការដែលអាចកើនដល់ប្រមាណ ១ ៥៥៧លានដុល្លារ ជាមួយនឹងការត្រៀមសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២

ប្រទេសចំនួន៥ ដែលចំណាយថវិកាសម្រាប់វិស័យការពារជាតិច្រើនជាងគេបំផុតលើសកលលោក

វិស័យយោធា និងការពារជាតិ ត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានភាពសំខាន់បំផុតសម្រាប់បណ្តាប្រទេសនានានៅលើសកលលោក ហើយក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយលុយយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅលើ

យុវវ័យគួរងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុទាំង 6 ចំណុច

ប្រសិនបើអ្នកមិនរៀនគ្រប់គ្រងលុយរបស់អ្នកទេ នោះអ្នកផ្សេងទៀតនឹងរកវិធីគ្រប់គ្រងលុយឲ្យអ្នកនៅពេលអនាគតជាមិនខាន ដូច្នេះអ្នកគួររៀនគ្រប់គ្រងថវិកា និងក្លាយជាម្ចាស់ការ

ចំណេះដឹង ៖ តើច្បាប់ថវិកា ៥០/២០/៣០ គឺជាអ្វី?

អ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញអន្តរជាតិដ៏ល្បីឈ្មោះបានសរសេរ និងកំណត់ច្បាប់(ក្បួន)នៃការប្រើប្រាស់ថវិកាដោយបែងចែកចេញជា៣ប្រភេទ គឺមាន ប្រភេទ ៥០/២០/៣០ ដើម្បីសង្កត់

AMS ECONOMY
@amseconomy