សហគមន៍រស់នៅដោយបច្ចេកវិទ្យា AI ចំនួន ១៧កន្លែងត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់ និងកំពុងដំណើរការសាកល្បងនៅចិន

ប្រទេសចិនកាលពីដើមសប្តាហ៍មកនេះបានប្រកាសថា បានសាងសង់រួចរាល់នូវតំបន់អភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាដែលបំពាក់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាស្មាតវ៉ៃ AI សុទ្ធសាធ ឬហៅថា …