ស្វែងយល់ពីបច្ច័យវិជ្ជមាន និងហានិភ័យនៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ

តាមបទពិសោធ និងឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិ ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុផ្តល់បច្ច័យវិជ្ជមានជាច្រើនដល់ការលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ ការរក្សាស្ថិរភាពវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងការជំរុញនវានុវត្តន៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចូលរួមពិធីបើកទិវាជាតិលើកកម្ពស់ផលិតផលខ្មែរ ខណៈអ្នកជំនាញរំពឹង​ទទួល​បានលទ្ធផលវិជ្ជមាន

ស្វាយរៀង ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នាថ្ងៃទី ៩ ខែមេសា កន្លងទៅ បានដឹកនាំប្រតិភូនៃក្រសួងចូលរួមក្នុង ពិធីបើកសម្ពោធទិវាជាតិលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ…

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិននឹងមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅឆ្នាំ២០២៣នេះ

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី Hellen Shipping News បានរាយការណ៍ថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់ចិននឹងមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅឆ្នាំ២០២៣…

វិស័យ​អចលនទ្រព្យ​និងសំណង់រំពឹងថា​នឹង​ទទួល​បានកំណើ​នវិជ្ជមាន​ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ ​នេះ

ភ្នំពេញ ៖ ការវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យ និងវិស័យមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវរំពឹងថានឹងទទួលបានកំណើនល្អប្រសើរក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ នេះ ទោះបីជាស្ថាប័នអន្តរជាតិ…