សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ៖ ប្រសិនបច្ចេកវិទ្យាត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងទិដ្ឋភាពមិនត្រឹមត្រូវ វាអាចបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានច្រើនដល់សង្គមជាតិ

វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ មានសារៈសំខាន់ណាស់និងមានអត្ថប្រយោជន៍ជាអនេក ប៉ុន្តែត្រូវប្រើមុខងារឱ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់សង្គមជាតិ ។

កត្តាវិទ្យាសាស្ត្រ  និងចិត្តសាស្រ្ត ជាចលករជំរុញឱ្យថ្លៃហ៊ុនមានការប្រែប្រួល

ភ្នំពេញ ៖ ជាទូទៅ ថ្លៃភាគហ៊ុនមានការប្រែប្រួលជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ការប្រែប្រួលនេះអាចនិយាយបានយ៉ាងសាមញ្ញថា ដោយសារកម្លាំងនៃការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការនៅលើទីផ្សារ…

កម្ពុជាកំពុងជំរុញវិស័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងបរិស្ថាន និងអង្គភាពបច្ចេកវិទ្យាចំនួន៣ បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណ:យោគយល់គ្នាលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Xcelerator របស់ក្រុមហ៊ុន សៀមិនស៍…

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនច្នៃកម្លាំងមេដែកជាមួយនឹងកាវស្អិត ដើម្បីជួយដល់ការងារវះកាត់

Slime Robot ឬមនុស្សយន្តរូបរាងជាកាវស្អិតស្រដៀងទៅនឹងរឿងហូលីវូដដ៏ល្បី Venom បានកំពុងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មនុស្សរាប់លាននាក់មកហើយគិតចាប់តាំងតែពីពេលដែលវីដេអូផ្លូវការ…

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្វីស ផលិតសាំងចាក់យន្តហោះចេញពីការធ្វើប្រតិកម្មរវាងកំដៅព្រះអាទិត្យ និងបរិយាកាស

សមាគមដឹកជញ្ជូនតាមអាកាសអន្តរជាតិ ឬហៅកាត់ថា IATA ធ្លាប់បានបង្ហាញរបាយការណ៍កាលពីពេលកន្លងមកហើយថា ការហោះហើរតាមអាកាសនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយប្រើប្រាស់ថាមពលឥន្ធនៈ…