កាន់កាតសមាជិកភាពនៃ CSS អាចដកប្រាក់បានពីទីបញ្ជរ ATM ចំនួន៥៣ ធនាគារ ផ្សេងគ្នា

ភ្នំពេញ ៖ គ្រប់បញ្ជរទូ ATM ទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេស ដែលមានបិទពាក្យថា CSS សាធារណជនអាចដកប្រាក់ពីបញ្ជរទូ ATM នោះបាន បើទោះបីជាធនាគារផ្សេងគ្នាក៏ដោយ។ នេះបើតាមលោក​ ហេង កូយ ​ប្រធាន​ចាត់ការ​ទូទៅនៃ​សមាគម​ធនាគារ​កម្ពុជាបានបញ្ជាក់។

លោក​ ហេង កូយ បានថ្លែងថា កម្មវិធី CSS​ ដែលធនាគារជាតិដាក់ចេញមួយនេះ បានផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកកាន់កាត ATM តែមួយ ប៉ុន្តែអាចដកប្រាក់ចេញពីបញ្ជរ ATM ចំនួន ៥៣ធនាគារ ដែលជាសមា​ជិកភាពនៃ CSS បានគ្រប់ទីកន្លែង។

លោកហេង កូយ បានមានប្រសាសន៍ថា ៖

“មានន័យថា សមាជិកភាពដែលធនាគារជាតិបានរៀបចំជាប្រព័ន្ធឱ្យយើងធ្វើការជាមួយ ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឱ្យអតិថិជនរបស់ធនាគារដែលមិនទាន់មានបញ្ជរ ATM នៅតាមបណ្តាខេត្តនានាៗ អាចដកប្រាក់តាមបញ្ជរទូ ATM ធនាគារផ្សេងបាន”

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានបង្កើតកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា ប្រព័ន្ធខេមបូឌានស៊ែស្វីច (Cam​bodian Shared Switch) ហៅកាត់ (CSS) ដើម្បីសម្រួលដល់សាធារណជន អាចដកប្រាក់ឆ្លងធនាគារបាដោយមិនអស់សេវា។ ប្រព័ន្ធខេមបូឌានស៊ែស្វីច (CSS) គឺជំរុញការអនុវត្តសន្ធានកម្មប្រព័ន្ធ​របស់គ្រឹះស្ថានសមាជិក ក៏ដូចជាចូលរួមចំណែកក្នុងការសម្រេចបានសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលប្រកប​ដោយ​បរិយាបន្ន មានស្ថិរភាព និងសុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈការកាន់ប័ណ្ណទូទាត់តែមួយ អាចប្រើប្រាស់ទាំងក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ ។

ចំពោះប្រព័ន្ធខេមបូឌានស៊ែស្វីច បានដំណើរការទូទាត់ចំនួន ២៤២ថ្ងៃ នៅឆ្នាំ២០២១ ​ដោយបានទូទាត់លើប្រតិតបត្តិការដុល្លារមានចំនួន ៨៦,៥ពាន់ប្រតិបត្តិការ ដោយកើនឡើង ៨១% និងទំហំប្រាក់ទូទាត់មានចំនួន ១០,៤លានដុល្លារ ដោយកើនឡើង ១,១ដង(ពី ៤,៩លានដុល្លារ) ធៀបនឹងឆ្នាំ២០២០។ ក្នុងនោះប្រតិបត្តិការជាប្រាក់រៀលសរុបចំនួន ៣៨៣,៥ពាន់ប្រតិបត្តិការ បានកើនឡើង ៦២​,១% (ពី ២៣៦,៦ពាន់ប្រតិបត្តិការ) និងទំហំប្រាក់ទូទាត់មានចំនួន​ ៧៦,២ ពាន់លានរៀល ដោយបានកើនឡើងជាង ៧៨,៤% ធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២០។

លោក​ ហេង កូយ បានលើកឡើងថា សមាគមធនាគារនឹងបន្តធ្វើការលើរឿងនេះ ពោលគឺរៀបចំឱ្យធនាគារដែលប្រើកាត ហើយមិនទាន់មានទូ ATM ដាក់ពង្រាយច្រើន ចូលជាសមាជិកនៃប្រព័ន្ធបន្ថែមទៀត ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន។ បច្ចុប្បន្ន មានធនាគារចំនួន ៥៣ បានចូលជាសមាជិកនៃកម្មវិធីនេះ ក្នុងនោះសមាជិកផ្ទាល់ធនាគារពាណិជ្ជមាន ៤៥ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើមាន ៦ ព្រមទាំងសមាជិកមិនផ្ទាល់ជាធនាគារពាណិជ្ជមាន២។ ធនាគារទាំងនោះរួមមាន អេស៊ីលីដា ស្ថាបនា ABA Canadia CIMB FTB Cambodia Post Bank AMK និងធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត។

ប្រព័ន្ធខេមបូឌានស៊ែស្វីច (CSS)បានដំណើរការទូទាត់លើប្រតិបត្តិការ ៣ប្រភេទ គឺប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ (ATM) ប្រតិបត្តិការដកប្រាក់ ( ATM និង POS) ប្រតិបត្តិការទិញទំនិញ(POS) និងមានប្រតិបត្តិការមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុចំនួន៣ទៀត គឺប្រតិបត្តិការពិនិត្យសមតុល្យ ប្រតិបត្តិការរបាយការណ៍សង្ខេប និងប្រតិបត្តិការប្តូរលេខសម្ងាត់ និងបានដំណើរការទូទាត់លើឧបករណ៍ប័ណ្ណឥណពន្ធ ដែលប្រតិបត្តិការផ្ទេរមូលនិធិនៃឧបករណ៍នេះ ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីដក និងដាក់ប្រាក់ស្វ័យ​ប្រវត្តិ( ATM) និងម៉ាស៊ីន POS ជាភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការ។

សូមបញ្ជាក់ថា ក្នុងពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ស្តីពី «សហប្រតិបត្តិការលើបណ្តាញប្រព័ន្ធខេមបូឌានស៊ែស្វីច» (Cambodian Shared Switch) កាលពីថ្ងៃទី២៣ វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវ ជា សិរី ឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកបច្ចេកទេសធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថា ប្រព័ន្ធទូទាត់សាច់ប្រាក់​តាមឌីជីថល ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈការផ្តល់នូវការទូទាត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផ្ទេរប្រាក់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម និងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារ។ បច្ចុប្បន្ន នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា មានធនាគារពាណិជ្ជចំនួន ៦៥ ធនាគារឯកទេសមានចំនួន ១១ ចំណែកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មានចំនួនជិត ១០០គ្រឹះស្ថាន៕


ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមិនផ្តោតលើទ្រព្យធានាមុននឹងផ្តល់កម្ចីនោះទេ តែទាមទារភាពច្បាស់លាស់លើផែនការអាជីវកម្ម

ភ្នំពេញ ៖ អ្នកជំនាញ និងថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងវិស័យធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់ថា ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាប្រភពហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងសំខាន់ក្នុងជួយពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ប្រជាជន…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

តោះ! ឈ្វេងយល់ពីអត្រាការប្រាក់ និងទំហំកម្ចីនៃ «គម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានស្ដារវិស័យទេសចរណ៍» ទឹកប្រាក់ ១៥០លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ អ្នកប្រកបអាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ដែលមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុអាចទទួលបានកម្ចីពីគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទាន ១៥០ លានដុល្លាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល តាមរយៈធនាគារសហគ្រាសធុនតូច…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

តំបន់តាមបណ្ដោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនឹងក្លាយជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដ៏ទាក់ទាញ

ភ្នំពេញ ៖ តំបន់ដែលស្ថិតនៅអមសងខាងបណ្ដោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាន និងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទៅជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដ៏ទាក់ទាញ ខណៈពេលដែលបច្ចុប្បន្ន រាប់ចាប់ពីចំណុចគល់ស្ពានអាកាស…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ចិន នៅតែជាប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ចិនគឺនៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជា ហើយបានក្លាយជាគោលដៅនាំចេញអង្ករ និងចេកដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជា ជាក់ស្ដែងភាគីទាំងពីរបានសម្រេចគោលដៅទំហំពាណិជ្ជកម្ម…
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ ៖ ពលរដ្ឋអាមេរិកជាង៤០លាននាក់កំពុងរងការគំរាមកំហែងពីទន្លេ Colorado

ទន្លេ Colorado គឺជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយរបស់ពលរដ្ឋជាង៤០លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងរដ្ឋចំនួន៧របស់សហរដ្ឋអាមេរិកភាគនរតីដោយហូរកាត់ចំងាយជាង ៥០០ម៉ាល ឬ ជាង…
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

ផ្លែឈើសម្ងួតរបស់កម្ពុជាត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិតាមរយៈក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក MISOTA

បាត់ដំបង ៖ ក្រុមហ៊ុន MISOTA មានឯកទេសក្នុងការកែច្នៃ និងចែកចាយផ្លែឈើសម្ងួត និងផលិតផលម្ហូបអាហារសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងស្រុក និងនាំចេញ ក្រោមការបង្កើតឡើងដោយប្តីប្រពន្ធ…
ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

ផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មីសែនសុខ ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ និងជួយសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ឱ្យរស់រវើក

ផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មី សែនសុខ បានក្លាយជាផ្សារយ៉ាងមានសក្តានុពលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុក យកចិត្តទុកដាក់ និងគិតគូរខ្ពស់ពីការទទួលខុសត្រូវសង្គមដើម្បីចូលរួម…
ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

ផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មីសែនសុខ កំពុងផ្តល់ឱកាសចំណេញ និងទីតាំងល្អសម្រាប់អាជីវករលក់ដុំ

ភ្នំពេញ ៖ បន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្ដីសម្រេច និងអនុញ្ញាតពីសំណាក់រដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញឱ្យរៀបចំដំណើរការផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មីសែនសុខនៅពេលនេះ គណៈគ្រប់គ្រងផ្សារបានធ្វើការរៀប…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

IMF គាំទ្រការព្យាករសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ២០២២ នឹងសម្រេចបានក្នុងកំណើន ៥,១% ហើយឆ្នាំ២០២៣ អាចលើស ៦,២%

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមបេសកកម្មរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ពីការវាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះថា នឹងអាចសម្រេចបានប្រមាណ ៥,១% ហើយក្នុងឆ្នាំ២០២៣ នឹងអាចមានកំណើនខ្ពស់ជាងការព្យាករកាលពីពេលមុនក្នុងអត្រា ៦,២% ដែលគាំទ្រដោយនិន្នាការល្អជាងការរំពឹងទុកនៃវិស័យទេសចរណ៍ ។
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ការសិក្សាបង្ហាញថា ប្រជាជនកម្ពុជាងាកចេញពីការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធទៅរកការទូទាត់តាមរយៈឌីជីថល

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមហ៊ុន Visa ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថលឈានមុខគេនៅក្នុងពិភពលោក បានចេញផ្សាយការសិក្សាចុងក្រោយរបស់ខ្លួន និងបានបញ្ជាក់ថា…