មុខរបរចិញ្ចឹមកន្ធាយ ចំណាយពេលតិច ចំណេញលុយច្រើន និងមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់

សៀមរាប ៖ កន្ធាយ ត្រូវបានគេដឹងជាទូទៅថា ជាសត្វមួយប្រភេទដែលគេអាចយកទៅចម្អិនធ្វើម្ហូបអាហារបានច្រើនមុខ មានរសជាតិឆ្ងាញ់ អាចជួយបំប៉នដល់សុខភាពអ្នកទទួលទានបានយ៉ាងប្រសើរ…

ប្រជាពលរដ្ឋបានប្រែក្លាយពីការបរបាញ់សត្វព្រៃ មកការចិញ្ចឹមសត្វជំនួសវិញ

ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍មួយចំនួនក្នុងតំបន់ការពារ និងអភិរក្ស បានបោះបង់អាជីពជាអ្នកបរបាញ់សត្វព្រៃ មកចិញ្ចឹមសត្វជំនួសវិញ

សមាគមវារីវប្បករនៅកម្ពុជាស្នើរដ្ឋាភិបាលរឹតបណ្តឹងការនាំចូលត្រី ដើម្បីដោះស្រាយផលលំបាកអ្នកចិញ្ចឹម

បើទោះជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចអនុញ្ញាតឱ្យមានការធ្វើចរាចរណ៍ ជួយសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូននានានៅទូទាំងប្រទេសឡើងវិញយ៉ាងណា​ក៏​ដោយ ភាពប្រឈមទៅនឹងការខាតបង់…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy