សាលារៀនសហគមន៍២១ បង្កើតឡើងដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍជំនាញឌីជីថល សហគ្រិនភាព និងសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍

បណ្តាញគ្រឹះស្ថានអប់រំ វេសឡាញ អេឌ្យូខេសិន គ្រុប (Westline Education Group) បានបង្កើតបណ្តាញអប់រំថ្មីបន្ថែមទៀតគឺ “សាលារៀនសហគមន៍២១” ដែលមានបញ្ចូលជំនាញវិជ្ជាជីវៈជាមួយតម្…

ទឹកជ្រលក់ Steak Sauce ម្ចាស់ដើម Model Angkor Resort កំពុងបង្កើនកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងស្រុក

នៅក្នុងបរិបទដែលកំពុងរាលដាលដោយវិបត្តិសង្គមនៃជំងឺកូវីដ មនុស្សទូទៅគួរតែចេះរក្សា សុវត្ថិភាព និងយកជំនាញរបស់ខ្លួនមកប្រើជាប្រយោជន៍

ទទួលយកចំណេះដឹង និងសិក្សាជំនាញបន្ថែមពីកម្មវិធីសន្និសីទសហគ្រិនកសិកម្មកម្ពុជា

ក្រុមការងារកម្មវិធី Entrepreneur Square នៃសភាយុវពាណិជ្ជករអន្តរជាតិកម្ពុជា សាខាភ្នំពេញ នៅ នឹងរៀបចំសន្និសីទសហគ្រិនកសិកម្មកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៨ ខៃកក្កដា…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy