ប្រធានក្រុមហ៊ុនចិន HUAWEI ប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកថា សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង

ភ្នំពេញ ៖ ប្រធានក្រុមហ៊ុន HUAWEI ប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិក បានលើកឡើងថា សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង ខណៈក្រុមហ៊ុននេះស្នើសុំចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យព័ត៌មានវិទ្យា…

ចិនចាប់ផ្តើមឆ្ពោះទៅបច្ចេកវិទ្យា 6G ដែលមានល្បឿនលឿន ខណៈពិភពលោកនៅទន្ទឹង 5G នៅឡើយ

ក្នុងពេលដែលបណ្តាប្រទេសនានាលើពិភពលោកទើបតែចាប់ផ្តើមដាក់ពាក្យស្នើសុំដំណើរការនូវបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណេត 5Gនៅឡើយនោះ ក្រឡេក​ទៅមើលប្រទេសចិនឯណោះវិញ…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy