បទសម្ភាសន៍ និងបទយកការណ៍

មើលទាំងអស់ ➧

ពិភពលោករវល់កូវីដ19 ស្ទើរពេញមួយឆ្នាំ តែក្រុមមហាសេដ្ឋីប្រមូលលុយបានជិត 2 ទ្រីលានដុល្លារ

កម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលបាន 1,771 ដុល្លារអាមេរិកនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នៅឆ្នាំ2021

World Bank ព្យាករណ៍ថាមនុស្សជិត ១១៥ លាននាក់

ប្រជាជនអាចបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំតាមរយៈបរិស្ថានធម្មជាតិ

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

មើលទាំងអស់ ➧

អត្ថបទថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧