កម្ពុជាអាចនឹងឈានទៅសម្រេចបានក្នុងនាមជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅត្រឹមឆ្នាំ២០៣០

ភ្នំពេញ ៖ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិនៃក្រសួងផែនការបានលើកឡើងថា ប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងឈានទៅសម្រេចបានជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅត្រឹមឆ្នាំ២០៣០ តាមទិសដៅដែលបានកំណត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិជាមិនខាន ខណៈដែលស្ថានភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាក់ស្ដែងនាពេលបច្ចុប្បន្ន ក៏ដូចជាផែនការអនុវត្តនៅឆ្នាំបន្តមានភាពរលូន។

លោកជំទាវ ហង់ លីណា អគ្គនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិនៃក្រសួងផែនការ បានថ្លែងក្នុងឱកាសបើកសិក្ខាសាលាស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់​ជាផ្លូវការសន្ទស្សន៍ថ្លៃលំនៅដ្ឋានកាលពីថ្ងៃដើមសប្ដាហ៍នេះដោយគូសបញ្ជាក់ថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ២០១៥ ទទួលយកគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចិរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលនៅក្នុងគោលដៅនេះនឹងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសឱ្យមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០។

លោកជំទាវ ហង់ លីណា បានមានប្រសាសន៍ថា ៖

“កម្ពុជានឹងអាចសម្រេចបានតាមផែនការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពិតប្រាកដ ដោយសារតែតាមរយៈការធ្វើជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ២០២២កន្លងទៅបង្ហាញថា ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ ដែលតាមការព្យាករណ៍នៅឆ្នាំ២០២៥ ដល់២០៣០ ផលិតផលសរុប (ផ.ស.ស) របស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងកើនដល់ប្រមាណ ២ ៤០០ ដុល្លារអាមេរិកក្នុង១ឆ្នាំ”

លោកជំទាវ អគ្គនាយិកាបានពន្យល់ថា ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបតម្រូវឱ្យផលិតផលសរុប (ផ.ស.ស) របស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានប្រាក់ចំណូលក្រោម ១ ០០០ ដុល្លារក្នុង១ឆ្នាំ ប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបត្រូវមានប្រាក់ចំណូលជាង ១ពាន់ដុល្លារក្នុង១ឆ្នាំ និងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានប្រាក់ចំណូលប្រមាណ ជាង២ពាន់ដុល្លារ។

តាមគោលដៅរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានតម្រូវឱ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចប់ភាពក្រីក្រ បញ្ចប់គម្លាតយេនឌ័រ តម្រូវឱ្យកុមារចូលរៀនឱ្យបានគ្រប់ៗគ្នា និងមានបរិស្ថានឱ្យបានស្អាតល្អដូចប្រទេសគេនៅឆ្នាំ២០៣០។ ដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងឈានទៅសម្រេចបានជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ តាមទិសដៅដែលកំណត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ។

តបទៅនឹងផែនការខាងលើនេះ វិទ្យាស្ថានស្ថិតិត្រូវការទិន្នន័យជាច្រើនទៀតសម្រាប់ធ្វើជាសូចនាករសម្រាប់វ៉ាស់វែងគោលដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល តើអនុវត្តបានដល់ណាហើយ ព្រោះគោលដៅឆ្នាំ២០៣០របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានរហូតដល់ទៅ ១៨០សូចនាករ ខណៈគោលដៅសហវត្សឆ្នាំ២០១៥ មានសូចនាករត្រឹមតែ ៤៨ប៉ុណ្ណោះ។

លោកជំទាវ ហង់ លីណា បានគូសបញ្ជាក់ដែរថា តម្រូវការស្ថិតិកាន់តែមានច្រើនឡើងៗ និងស្មុគ្រស្មាញកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាន់តែវិវត្តន៍ និងធ្វើសមាហរណ៍កម្មទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ និងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ វិទ្យាស្ថានស្ថិតិត្រូវការចាំបាច់ណាស់ទាំងការគាំទ្រថវិកា និងជំនាញបច្ចេកទេស ទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិក៏ដោយ ក៏ត្រូវការអ្នកជំនាញបច្ចេក​ទេសជួយរៀបចំស្ថិតិសម្រាប់ធ្វើការវ៉ាស់វែងគោលដៅឆ្នាំ២០៣០ខាងមុខដែរ។

លោកជំទាវ ហង់ លីណា ៖

“បានមានប្រសាសន៍ថា សន្ទស្សន៍ថ្លៃលំនៅដ្ឋានដែលផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការវ៉ាស់វែងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងគោលដៅប្រកបដោយចិរភាពឆ្នាំ២០៣០ ដែលនិយាយពីការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និង​​ពិនិត្យមើលតាំងពីលំនៅដ្ឋាន ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន”

បច្ចុប្បន្ន វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិនៃក្រសួងផែនការ មានផលិតផលស្ថិតិជាច្រើនដែលបានផលិតសម្រាប់​បំពេញតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាល សហគមន៍អ្នកប្រើប្រាស់ ដូចជា​ ជំរឿនប្រជាជនឆ្នាំ២០១៩ ជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ២០២២ ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងបញ្ចូលទិន្នន័យ ជំរឿនកសិកម្ម អង្កេត សេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចឆ្នាំ២០២១ អង្កេតប្រជាសាស្ត្រឆ្នាំ២០២២ អង្កេតកសិកម្មឆ្នាំ២០២២ និងការចងក្រងទិន្នន័យ ព្រឹត្តិបត្រប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស និងប្រចាំឆ្នាំ ដូចជា សន្ទស្សន៍ថ្លៃ អ្នកប្រើប្រាស់ សន្ទស្សន៍ថ្លៃអ្នកផលិត ព្រឹត្តិបត្រគណនេយ្យជាតិថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ព្រឹត្តិបត្រសន្ទស្សន៍ថ្នាក់ខេត្ត ដែលផ្សព្វផ្សាយក្នុងពេលខាងមុខឆាប់ៗ ។ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកជំទាវ ហង់ លីណា៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ធនាគារ វីង បើកសម្ពោធសាខាថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 14/06/2024

សេវាធនាគារដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារ វីង ឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយ ដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងខេត្តនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃកាន់តែប្រសើរ

៤០ឆ្នាំក្នុងនាមជារោងចក្រពិភពលោក តែមិនប្រាកដថាអាចបន្តភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនោះឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន មិនប្រាកដថាអាថវាយឡុកទីផ្សារពិភពលោកបានជោគជ័យដូចជាទីផ្សារផលិតផល និងទំនិញរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើបានជាង៤០ឆ្នាំនោះឡើយ

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅអាល្លឺម៉ង់

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់កម្ពុជាថ្មី និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ក្រោយពេលស្ថាបនារួច

ពូជកូនឈើហូបផ្លែកាន់តែមានតម្រូវការទីផ្សារនារដូវវស្សា

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 14/06/2024

សម្រាប់រដូវវស្សាដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន និងមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់ ជាអំណោយផលមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករ ក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលចិត្តដាំដំណាំ និងដើមឈើហូបផ្លែ

អ្នកជំនាញលើកទឹកចិត្តឱ្យគ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចី និងអតិថិជនបើកចិត្តជជែកគ្នា ដើម្បីចៀសវាងកើតមានបញ្ហាណាមួយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

បញ្ហាមួយអាចកើតឡើង ប្រសិនបើអតិថិជនមិនមានលទ្ធភាពសង ទៅកាន់គ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចីតាមកិច្ចសន្យា ហើយភាគីទាំងពីរមិនបានជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយ។

សកម្មភាពសាងសង់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្ត​ធ្លាក់ចុះ​ជាង​ឆ្នាំមុន​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 14/06/2024

ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលសាងសង់ផ្ទះថ្មី​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០២៤​នេះឃើញថា​មាន​ចំនួន​តិចជាង​ឆ្នាំ ២០២៣​ ដែលធ្វើឱ្យការលក់​គ្រឿងសំណង់​និងចំណូល​អ្នក​សាងសង់​ថយចុះ

តម្លៃប្រេងបន្តឡើងថ្លៃ ខណៈដែលការផ្គត់ផ្គង់អាចនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងរហូតដល់ត្រីមាសទី៣ឆ្នាំនេះ

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 14/06/2024

តម្លៃប្រេងម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៧៧ ភាគរយ ឬ ៧៨,៥០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៨៣ ភាគរយ ឬ ៨២,៦០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វិស័យ SMEs ជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមគឺជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

ភ្នំពេញ ៖ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាបំណិនជីវិតមួយ ដែលបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវការសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ព្រោះវាជួយឱ្យបុគ្គលនីមួយៗគ្រប់គ្រងលុយកាក់បានល្អប្រសើរជាងមុន ជួយឱ្យសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានត្រឹមត្រូវ ...

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 13/06/2024

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ