ឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជារួមចំណែកសំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ភ្នំពេញ ៖ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បានលើកឡើងថា ឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាសម្រេចបានសន្ទុះកំណើន និងបានចូលរួមកាន់តែខ្លាំងក្លាក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ តាមរយៈការលើកកម្ពស់បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងនៅទីប្រជុំជន និងជនបទ ដែលជារួមឆ្លុះបញ្ចាំងពីការរីកចម្រើននៃគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

ការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិស្ដីពីគោលនយោបាយ និងទិសដៅនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានៅថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២។

ឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បានថ្លែងថា ឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ត្រូវបានចែកចេញជា ២ ធំៗ រួមមាន៖ (ទី១) វិស័យហិរញ្ញវត្ថុធនាគារស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង, ការត្រួតពិនិត្យ, និងបញ្ញត្តិកម្មរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និង(២), វិស័យហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ដែលគ្រប់ដណ្តប់វិស័យធានារ៉ាប់រង និងសោធនឯកជន, មូលបត្រសន្តិសុខសង្គមបរធនបាលកិច្ច, គណនេយ្យ និងសវនកម្ម, និងអចលនទ្រព្យ បញ្ចាំ និងប្រាតិភោគ ដោយអនុប្បទាន ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង, ត្រួតពិនិត្យ និង បញ្ញត្តិកម្មរបស់អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ដែលមាននិយ័តករក្រោមឱវាទជាសេនាធិការធ្វើនិយ័តកម្មតាមអនុវិស័យនីមួយៗនៃសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ។ តាមបែបប្រពៃណីនេះ, ការគ្រប់គ្រង, ការត្រួតពិនិត្យ និងបញ្ញត្តិកម្មសុទ្ធតែធ្វើឡើងដោយប្រតិបត្តិករកណ្ដាល ឬអន្តរការីដើម្បីធានាបាននូវការ គ្រប់គ្រងហានីភ័យផ្សេងៗ និងធានាការទុកចិត្ត។

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានថ្លែងបន្តថា យ៉ាងណាមិញ ការងើបឡើងនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដូចជា blockchain ឬ distributed ledger ដែលបាន និងកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ បានធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបៀបនៃការគ្រប់គ្រង និងធ្វើបញ្ញត្តិកម្មនេះ លែងត្រូវការប្រតិបត្តិករកណ្ដាល ឬអន្តរការី ហើយដែលត្រូវបានហៅថា វិមជ្ឈការហិរញ្ញវត្ថុ (Decentralized France) ដូចជាទីផ្សាររូបិយវត្ថុគ្រីបតូ (Cryptocurrency market) ដែលកំពុងមានការទាក់ទាញ និងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ។

ឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បានថ្លែងដូច្នេះថា ៖

“ក្នុងរយៈពេលជាងមួយទស្សវត្សចុងក្រោយនេះ ឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាសម្រេចបានសន្ទុះកំណើន និងបានចូលរួមកាន់តែខ្លាំងក្លាក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ជាពិសេស តាមរយៈការលើកកម្ពស់បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងនៅទីប្រជុំជន និងជនបទ ដែលជារួមឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនូវគ្រឹះស្ថានធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រឹះស្ថានផ្តល់សេវាទូទាត់សងប្រាក់ជាដើម ក្នុងវិសាលភាពវិស័យហិរញ្ញវត្ថុធនាគារ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ, អនុវិស័យផ្សេងៗនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារក៏បាន និងកំពុងចាប់ផ្ដើមដុះលូតលាស់ជាបណ្តើរៗ ដែលនឹងមានសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការទាញប្រយោជន៍សម្រាប់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរ”

ក្នុងន័យនេះ ការបង្កើតអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ក៏មានគោលដៅដើម្បីបង្កើតយន្តការសា្ថប័នច្បាស់លាស់ និងមុតស្រួច ក្នុងការដឹកនាំអភិវឌ្ឍវិស័យនេះឱ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀត។ ការរីកចម្រើននៃវិស័យនេះបានជំរុញឱ្យមានការទាក់ទាញក្នុងការបន្តវិនិយោគកាន់តែច្រើន លើបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេសក្នុងការបង្កើនសេវាកម្ម ឬផលិតផលនវានុវត្តន៍ និងចាប់យកឱកាសថ្មីៗ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់អតិថិជន ឬអ្នកប្រើប្រាស់ ជាពិសេសក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់វ័យក្មេង។ ជាក់ស្ដែង, នៅក្នុងវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩, ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុណាដែលបានចាប់យក និងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបានលឿន និងមុនគេ បានប្រែក្លាយវិបត្តិឱ្យទៅជាឱកាសថ្មីក្នុងការពង្រីកសេវារបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំង និងមានភាពធន់ខ្ពស់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិនេះ។

ទន្ទឹមនេះ, បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុបាន និងកំពុងប្រែក្លាយឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលក្នុងការផ្តល់ និងទទួលបានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម និងខ្លាំងក្លា ក្នុងការគាំទ្រ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈទិដ្ឋភាពចំនួន ៤ ធំៗ ។

ទី១. បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុអាចបង្កើនការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាព និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសារការកាត់បន្ថយថ្លៃប្រតិបត្តិការសន្សំពេលវេលា និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មី និងប្លែកពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ ។ ទី២. បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុមានសក្តានុពលក្នុងការបង្កើតទីផ្សារថ្មី (new market segments) ដែលពង្រឹងទីផ្សារដែលមានស្រាប់ ជាពិសេសបង្កើតឱ្យមានអន្តរទំនាក់ទំនង និងការផ្សាភ្ជាប់គ្នាកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងសកម្មភាពមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ (non-financial sectors) ដែលមានសក្តានុពល ដើម្បីពន្លឿនប្រតិបត្តិការពិតប្រាកដ និងប្រតិបត្តិការអនឡាញ (real and online transactions) ។ ការណ៍នេះមិនត្រឹមតែអាចបង្កើតឱកាសទីផ្សារថ្មីប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងអាចផ្ដល់លទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតប្រភពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថ្មីផងដែរ។ ទី ៣. បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុអាចពង្រីកបរិយាប័ន្នកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (financial inclusion) ក្នុងទិដ្ឋភាពជាចលករសម្រាប់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ តាមរយៈការផ្ដល់ថា្នលឌីជីថលដើម្បីទទួលបាន និងប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការដល់ប្រជាជនក្រីក្រ និងពុំមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់។ ទី៤. បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុក៏មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការពង្រឹង និងពង្រីកសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SMEs) ដែលជាប្រភពសំខាន់សម្រាប់បង្កើត និងលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារ និងជំរុញកំណើនប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន និងចីរភាព។

ចំណែកឯវិស័យហិរញ្ញវត្ថុវិមជ្ឈការជាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុថ្មីមួយសម្រាប់បំពេញបន្ថែមទៅលើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុបែបប្រពៃណី ហើយភាគច្រើន ប្រតិបត្តិការលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកិច្ចសន្យាឆ្លាតវៃ (Smart Contract) ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាប្លុកឆេន (Blockchain) និងមិនមានគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជាអន្តរការីនោះឡើយ ។ មកដល់ពេលនេះ, ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្លុកឆេន (Blockchain ) សម្រាប់ទីផ្សាររូបិយវត្ថុគ្រីបតូ (Cryptocurrency market) ទោះបីជាមានភាពពុះកញ្ជ្រោលពីវិស័យឯកជន រូបិយវត្ថុគ្រីបតូមិនបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ ដោយប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់នៅលើពិភពលោក។

ឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បានថ្លែងបញ្ជាក់ថា ៖

“ត្រង់ចំណុចនេះ ខ្ញុំសូមគូសបញ្ជាក់ថា កន្លងមក, ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា រួមជាមួយនឹងគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា និងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយបានបញ្ជាក់ថា ការផ្សព្វផ្សាយចរាចរទិញលក់ ជួញដូរ កាសអេឡិចត្រូនិក ដោយមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច គឺជាសកម្មភាពខុសច្បាប់។ ការហាមឃាត់នេះសំដៅតែលើការជួញដូរកាសអេឡិចត្រូនិកប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថា មិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្លុកឆនសម្រាប់គោលដៅផ្សេងឡើយ”

ត្បិតថា វិស័យហិរញ្ញវត្ថុវិមជ្ឈការស្ថិតក្នុងភាពថ្មីស្រឡាង និងមិនទាន់មានការប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយនៅឡើយនៅកម្ពុជា យើងត្រូវធ្វើការពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់ និងសិក្សាស្វែងយល់ឱ្យបានកាន់តែច្បាស់លាស់ និងស៊ីជម្រៅ ដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរិមា និងកាត់បន្ថយហានិភ័យឱ្យស្ថិតក្នុងកម្រិតអប្បបរមាពីបច្ចេកវិទ្យាបែបនេះ ហើយដែលខ្ញុំរំពឹងថា គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនេះនឹងជួយកំណត់ទិសដៅ និងក្របខណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាបែបនេះបាននៅកម្ពុជា៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ធនាគារ វីង បើកសម្ពោធសាខាថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 14/06/2024

សេវាធនាគារដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារ វីង ឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយ ដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងខេត្តនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃកាន់តែប្រសើរ

៤០ឆ្នាំក្នុងនាមជារោងចក្រពិភពលោក តែមិនប្រាកដថាអាចបន្តភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនោះឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន មិនប្រាកដថាអាថវាយឡុកទីផ្សារពិភពលោកបានជោគជ័យដូចជាទីផ្សារផលិតផល និងទំនិញរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើបានជាង៤០ឆ្នាំនោះឡើយ

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅអាល្លឺម៉ង់

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់កម្ពុជាថ្មី និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ក្រោយពេលស្ថាបនារួច

ពូជកូនឈើហូបផ្លែកាន់តែមានតម្រូវការទីផ្សារនារដូវវស្សា

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 14/06/2024

សម្រាប់រដូវវស្សាដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន និងមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់ ជាអំណោយផលមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករ ក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលចិត្តដាំដំណាំ និងដើមឈើហូបផ្លែ

អ្នកជំនាញលើកទឹកចិត្តឱ្យគ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចី និងអតិថិជនបើកចិត្តជជែកគ្នា ដើម្បីចៀសវាងកើតមានបញ្ហាណាមួយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

បញ្ហាមួយអាចកើតឡើង ប្រសិនបើអតិថិជនមិនមានលទ្ធភាពសង ទៅកាន់គ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចីតាមកិច្ចសន្យា ហើយភាគីទាំងពីរមិនបានជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយ។

សកម្មភាពសាងសង់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្ត​ធ្លាក់ចុះ​ជាង​ឆ្នាំមុន​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 14/06/2024

ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលសាងសង់ផ្ទះថ្មី​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០២៤​នេះឃើញថា​មាន​ចំនួន​តិចជាង​ឆ្នាំ ២០២៣​ ដែលធ្វើឱ្យការលក់​គ្រឿងសំណង់​និងចំណូល​អ្នក​សាងសង់​ថយចុះ

តម្លៃប្រេងបន្តឡើងថ្លៃ ខណៈដែលការផ្គត់ផ្គង់អាចនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងរហូតដល់ត្រីមាសទី៣ឆ្នាំនេះ

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 14/06/2024

តម្លៃប្រេងម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៧៧ ភាគរយ ឬ ៧៨,៥០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៨៣ ភាគរយ ឬ ៨២,៦០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វិស័យ SMEs ជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមគឺជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

ភ្នំពេញ ៖ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាបំណិនជីវិតមួយ ដែលបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវការសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ព្រោះវាជួយឱ្យបុគ្គលនីមួយៗគ្រប់គ្រងលុយកាក់បានល្អប្រសើរជាងមុន ជួយឱ្យសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានត្រឹមត្រូវ ...

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 13/06/2024

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ