ទម្លាប់ឆ្លាតវៃចំនួន ៣ អាចជួយឱ្យអ្នកសម្រេចបាននូវស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ភ្នំពេញ ៖ ឆ្នាំថ្មីមានន័យថា ការចាប់ផ្តើមថ្មី លទ្ធភាពថ្មី ឱកាសថ្មី និងបទពិសោធន៍ថ្មី ហើយក៏មានន័យថា មានឱកាសថ្មីៗផងដែរ។ ដូច្នេះប្រសិនបើរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ អ្នកមិនទាន់រៀបគម្រោង ឬផែនការហិរញ្ញវត្ថុនោះទេ អ្នកគួរចាប់ផ្តើមពេលនេះ ដោយបណ្តុះទម្លាប់មួយចំនួនដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកនាពេលអនាគត ហើយតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពេលចាំបាច់ត្រូវត្រៀមទុកឱ្យបានរួចរាល់ សម្រាប់ជីវិត និងភាពមិនច្បាស់លាស់នាពេលអនាគត។

ការធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុគឺជាដំណើរការដែលមិនអាចសម្រេចបានតែមួយ ឬពីរថ្ងៃនោះទេ ហើយនឹងមិនធ្វើឱ្យយើងក្លាយជាអ្នកមានជាងកាលពីម្សិលមិញនោះទេ។ ប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់ៗបណ្ដុះទម្លាប់ចាំបាច់មួយចំនួន ហើយត្រូវរកហេតុផលបន្ថែមទៀតដើម្បីចាប់ផ្តើមធ្វើការឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការសម្រេចបាននូវស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ។

ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញថា វាត្រូវចំណាយពេលជាមធ្យម ៦៦ ថ្ងៃ សម្រាប់ការធ្វើឱ្យមានទម្លាប់មួយ ដើម្បីក្លាយជាផ្នែកមួយនៃរបៀបរស់នៅទម្លាប់រស់នៅរបស់អ្នក។ ដូច្នេះប្រសិនបើមានពេលល្អដើម្បីចាប់ផ្តើមធ្វើការឆ្ពោះទៅរកគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង និងបណ្តុះវិន័យហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួន វាគឺចាប់ផ្តើមពីពេលឥឡូវនេះ។ ខាងក្រោមនេះជាទម្លាប់ចំនួន ៣ ដែលមនុស្សម្នាក់អាចបណ្តុះដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ ២០២២។

បង្កើតទម្លាប់តាមដានការចំណាយ

ជំហានដំបូងដ៏ល្អក្នុងការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុគឺត្រូវចាប់ផ្តើមតាមដានការចំណាយរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវដឹងពីអ្វីដែលត្រូវចំណាយ និងខ្ទង់ចំណាយរបស់អ្នក។ ពេលខ្លះ បទពិសោធន៍កន្លងជួយឱ្យអ្នកយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់។ ដូច្នេះ សូមក្រឡេកមើលចំណូល និងការចំណាយរបស់អ្នកជាមួយទស្សនៈទូលំទូលាយ ដើម្បីកំណត់នូវអ្វីដែលអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយ ហើយបន្ទាប់មកផ្តោតអារម្មណ៍របស់អ្នកលើការចំណាយរបស់អ្នក តើថា ចំណូលនៅប៉ុន្មាន បន្ទាប់គុណគូរលើការចំណាយប្រចាំខែរបស់អ្នករួច។

ក្នុងករណីដែលវាធុញទ្រាន់ក្នុងការកត់ត្រាលើការចំណាយទាំងអស់របស់អ្នក កម្មវិធីគ្រប់គ្រងការចំណាយលើទូរសព្ទដៃជាច្រើននឹងអាចជួយដល់អ្នកបាន។ កម្មវិធីទាំងនេះនឹងមានកំណត់ត្រានៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកទាំងអស់ វានឹងជួយអ្នកពិនិត្យមើលកម្រងព័ត៌មានការចំណាយរបស់អ្នកបានប្រសើរជាងមុន និងជួយកំណត់អាទិភាពលើការចំណាយរបស់អ្នក។

បង្កើតទម្លាប់សន្សំរបស់អ្នក

ជាការពិត ការសន្សំគឺពិបាកណាស់។ ប៉ុន្តែការសន្សំប្រាក់គឺចាំបាច់ណាស់ ព្រោះថាប្រាក់សន្សំនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកភាពងាយស្រួលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងករណីដែលអ្នកបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ឬភាពមិនច្បាស់លាស់ណាមួយ ដែលអាចកើតមានឡើង ដែលអ្នកអាចដឹងមុនក្នុងពេលណាមួយ។ វិធីសាស្រ្តសម្រាប់សន្សំប្រាក់ ដែលអ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុតែងតែលើកឡើង គឺជារូបមន្ត ៥០-៣០-២០។

យោងតាមអ្នកជំនាញ បុគ្គលម្នាក់គួរតែបែងចែក ៥០% នៃប្រាក់ចំណូល សម្រាប់ការចំណាយសំខាន់ៗ ឬ “តម្រូវការចាំបាច់ លើការរស់នៅ អាហារ និងការចំណាយផ្សេងទៀត ២០% សម្រាប់ការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួននិងការកម្សាន្តផ្សេងៗ) និង ២០% សម្រាប់ការសន្សំ ឬ គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាការវិនិយោគ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ជារឿងសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវដឹងថា អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអនុវត្តតាមរូបមន្តនេះបាន ប៉ុន្តែក៏ត្រូវចង់ចាំផងដែរថា អ្នកក៏បង្កើតរូបមន្តផ្សេងៗ ឬទម្លាប់ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗដោយខ្លួនឯង ដោយមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកលើរូបខាងលើនេះ ដើម្បសម្រេចគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកចង់សន្សំប្រាក់បានច្រើន អ្នកអាចធ្វើវា ដោយអនុវត្តតាមបញ្ច្រាស់ពីរូបមន្តខាងលើ។

ចាប់ផ្តើមទម្លាប់វិនិយោគ

អ្នកត្រូវគិតថា វាមិនលឿនពេក ឬយឺតពេលក្នុងការចាប់ផ្តើមវិនិយោគនោះទេ។ ចាប់ផ្តើមជាមួយការវិនិយោគតូច ប៉ុន្តែឆ្លាតវៃ។ សាកល្បងឧបករណ៍ដ៏ងាយស្រួល និងឆ្លាតវៃ ដូចជាផែនការវិនិយោគជាប្រព័ន្ធ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ដោយត្រូវមានការរៀបចំក្រុងត្រា និងផ្នែកច្បាប់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីជៀសវាងជម្លោះផលប្រយោជន៍នាថ្ងៃខាងមុខ។ ការវិនិយោគជាប្រព័ន្ធ ឬជាក្រុម បានក្លាយជាការពេញនិយមសម្រាប់ប្រជាជននៅបរទេស។ ឧទាហរណ៍ មានការវិនិយោគក្រុមតម្លៃ ១ លានដុល្លារ លើអចលនទ្រព្យក្នុងទីតាំងណា ហើយនឹងអាចទាញយកផលចំណេញក្នុងពេលណាមួយពីអចលនទ្រព្យនេះ ដូច្នេះប្រធានបង្កើតជាមូលនិធិវិនិយោគមួយ ដើម្បីកៀរគរទុនពីអ្នកវិនិយោគសម្រាប់ការវិនិយោគនេះ។ ប្រសិនអ្នកស្គាល់ពីគម្រោងនេះច្បាស់លាស់ ហើយអ្នកគួរបង្កើតឱកាសសម្រាប់ខ្លួនឯង។

ជាមួយនេះដែរ ការដាក់ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ក៏អាចផ្តល់ឱកាសក្នុងការបង្កើនប្រាក់របស់អ្នកផងដែរ តាមរយៈការទទួលបានអត្រាប្រាក់ដែលអ្នកបានដាក់ប្រាក់បញ្ញើក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលមានសិទ្ធទទួលបានប្រាក់បញ្ញើស្របច្បាប់។ បច្ចុប្បន្ន នៅកម្ពុជា មានធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលមានសិទ្ធទទួលបានប្រាក់បញ្ញើស្របច្បាប់ជាច្រើន អ្នកអាចជ្រើសរើសបានក្នុងការដាក់ប្រាក់បញ្ញើដើម្បីទទួលបានអត្រាប្រាក់។ លើសពីនេះ ក៏មានជម្រើសជាច្រើនទៀត។ សូមបញ្ជាក់ ការវិនិយោគមានភាពទូលំទូលាយណាស់ ដូច្នេះអ្នកអាចមានជម្រើស និងឱកាសផ្សេងៗគ្នា ហើយទម្លាប់ជាច្រើនទៀតដែលអាចបង្កើតឡើងដោយឯង៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី MOEX ផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូ ដោយសារទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិក

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 19/06/2024

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី Moscow Exchange (MOEX) បានផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូចូលជាធរមាននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដោយសាររតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីទណ្ឌកម្មថ្មីមកលើប្រទេសនេះ

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងសហព័ន្ធធុរកិច្ចសិង្ហបុរី ជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងសហព័ន្ធធុរកិច្ចសិង្ហបុរី នឹងចុះ MOU ជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម និង ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរ

ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះរួមចំណែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករការងារតាមផ្ទះ រួមចំណែកមួយផ្នែកធំដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និង បានរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា

ផលិតផលថ្មីរបស់គ្រឿងហ្លួង កាន់តែជួយគាំទ្រ និងផ្សព្វផ្សាយមុខម្ហូបខ្មែរ

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 17/06/2024

គ្រឿងហ្លួង សាបារា ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលាយថាជាផលិតផលក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Sabara Best Food សម្រាប់ជាគ្រឿងផ្សំរសជាតិទៅលើមុខម្ហូបបែបខ្មែរ

សម្ដេច​ធិបតី​ ជំរុញឱ្យ​​គិតគូរ ​និងអនុវត្តន៍ឱ្យបានតឹងរ៉ឹង​លើ​គម្រោង​ប្លង់មេក្នុង​តំបន់​ក្រុង​រណប ​និង​បុរី

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/06/2024

សម្ដេច​ធិបតី​ ហ៊ុន ម៉ាណែត បានជំរុញឱ្យ​រៀបចំ​ និងអនុវត្ត​ឱ្យ​បានតឹងរ៉ឹង​​ចំពោះ​គម្រោង​ប្លង់​មេ​នៅក្នុងតំបន់​ក្រុង​រណប និង​តាមបុរីនានា​

ផែនការមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមបង្កប្រតិកម្មពីប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

វៀតណាមបានធ្វើពហិកាមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅស្វីស ប៉ុន្តែបញ្ជូនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅចូលរួម BRICS នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទៅវិញកាលពីសប្តាហ៍មុននេះ

ទុនពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជួយបង្កើនចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសកសិករ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/06/2024

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កើតផលិតផលឥណទានកសិកម្ម និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសម្បូរបែប ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាកសិករ និងសហគមន៍កសិកម្មនៅតាមមូលដ្ឋាន

រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម ៖ ការចិញ្ចឹមត្រីតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានលើកឡើងថា ការចិញ្ចឹមត្រីអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ អាចធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោក BOSCH នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ក្រុមហ៊ុន BOSCH លំដាប់ពិភពលោកដែលមានបុគ្គលិកជិត ៤៣ ម៉ឺននាក់ នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

សហភាពអឹរ់ុបមានផែនការដាក់ពន្ធបន្ថែមជិត ៤០ ភាគរយលើរថយន្តអគ្គិសនីនាំចូលពីចិន

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/06/2024

សហភាពអឺរ៉ុបមានផែនការដាក់ពន្ធបន្ថែមលើរថយន្តអគ្គិសនីដែលនាំចូលពីចិនចន្លោះពី ១៧,៤ ភាគរយទៅ ៣៨,‌១ ភាគរយ ខណៈដែលអត្រាពន្ធបច្ចុប្បន្នមាន ១០ ភាគរយ